Publications

BOOKS

‘Competition Law and Economic Inequality’ (editor, with Katalin Cseres), Oxford: Hart Publishing, 2022.

"Ekonomický přístup k právu [The Economic Approach to Law]" (with Jan Bartošek), Prague: C. H. Beck, 2015.


PEER-REVIEWED JOURNAL ARTICLES AND REVIEWS

"Cultural Capture of Competition Policy: Exploring the Risk in the US and the EU", World Competition, 2022, Vol. 42, No. 2, pp. 159-194.

Review of B. Wardhaugh (2020) ‘Competition, Effects and Predictability: Rule of Law and the Economic Approach to Competition’, European Competition and Regulatory Law Review, 2021, Vol. 5, No. 1, pp. 76-78.

"Preventing Anticompetitive Conduct Directly and Indirectly: Accuracy Versus Predictability", The Antitrust Bulletin, 2019, Vol. 64, No. 1, pp. 115-127. [journal] [manuscript SSRN]

"Ekonomická efektivnost ve dvou vybraných rozhodnutích českých soudů [Economic Efficiency in Two Selected Decisions of Czech Courts]" (with Hana Marie Smrčková), Časopis pro právní vědu a praxi, 2015, Vol. 22, No. 3, pp. 240-246. [journal]

"Vztah mezi právem a ekonomií: Rozdíly a shody v uvažování [The Relationship Between Law and Economics: Difference and Concord in Reasoning]", Právník, 2015, No. 6, pp. 484-497. [SSRN]

"Nedorozumění o ekonomické analýze práva [Fallacies about Economic Analysis of Law]", Právník, 2015, No. 5, pp. 361-377. [SSRN]

"Ekonomický přístup k právu v USA a Evropě: Příčiny odlišného rozšíření [Economic Approach to Law in the US and Europe: Causes of Distinct Proliferation]", Jurisprudence, 2015, No. 3, pp. 3-14. [SSRN]

"Různé role ekonomie v tvorbě a aplikaci práva [Various Roles of Economics in Law-making and Law-application]", Jurisprudence, 2015, No. 2, pp. 16-22. [SSRN]

"Is Exclusivity of Efficiency-Based Goals in Accident Law Desirable?", The Lawyer Quarterly, 2014, Vol. 4, No. 1, pp. 44-59. [SSRN]

"Kooptace člena dozorčí rady [Co-optation of a Member of the Supervisory Board]", Obchodněprávní revue, 11-12/2012, pp. 319-324. [manuscript SSRN] 

"Pravidlo podnikatelského úsudku a riziko [Business Judgment Rule and Risk]", Obchodněprávní revue, 6/2012, pp. 161-167. [manuscript SSRN]

"Zneužití derivativní žaloby a povinnost platit soudní poplatek [Misuse of the Derivative Action and the Obligation to Pay the Court Fee]", Právní rozhledy, 3/2012, pp. 97-100. [manuscript SSRN]


BOOK CHAPTERS

"What is Forensic Economics?", in Economics in Legal Reasoning, eds. P. Cserne & F. Esposito, Palgrave Macmillan (2020), pp. 83-99. [extended version SSRN]

"Two Contexts for Economics in Competition Law: Deterrence Effects and Competitive Effects", in New Developments in Competition Law and Economics, eds. K. Mathis & A. Tor, Springer (2019), pp. 27-49[manuscript SSRN]


OTHER ARTICLES

"Social Capture of EU Competition Policy", Amsterdam Law School Research Paper No. 2019-36, Amsterdam Centre for European Law and Governance Research Paper No. 2019-01, Jean Monnet Working Paper No. 09/18. [SSRN]

"Fletcher's Paradox Revisited", NYU School of Law, Public Law Research Paper No. 18-04. February 2017. [SSRN]

"Economics in Antitrust Enforcement and the Private Benefit of Scholarly Commentators", TILEC Discussion Paper No. 2017-001. January 2017. [SSRN]  

"Economic Insights in Adjudication of Hard Cases: Unclear Rule", TILEC Discussion Paper No. 2014-023. June 2014. [SSRN]

"Relationship between Goals of Company Law and Harmonization of Company Law in the EU", WP 1/2013. January 2013. [SSRN]

"Volba člena dozorčí rady za dalšího člena, jehož volební období doposud neskočilo [Election of a Supervisory Board Member to Replace Another Sitting Member]", Epravo.cz. 5 October 2012. Available online.


BLOG POSTS

"Instituty Járy Cimrmana", Jiné právo. 1 April 2017. Available online.

"Souběh akademické činnosti a právní praxe", Jiné právo. 20 February 2017. Available online.

"Právnické Max Planck instituty", Jiné právo. 27 January 2017. Available online.

"Proč Law & Economics frčí víc v USA než v Evropě?", Jiné právo. 14 November 2016. Available online.

"Teoretická analýza chyb v právu", Jiné právo. 24 September 2016. Available online.

"Když se středník bere vážně", Jiné právo. 7 September 2016. Available online.

"Ex ante a ex post v právu – 2. část", Jiné právo. 16 May 2016. Available online.

"CC: Cimrman Commons", Jiné právo. 1 April 2016. Available online.

"Ex ante a ex post v právu – 1. část", Jiné právo. 27 February 2016. Available online.

"Proč se lidé řídí právem?", Jiné právo. 21 November 2015. Available online.

"Jeden o voze a druhý o koze: Realismus a pozitivismus v právu a jinde", Jiné právo. 20 September 2015. Available online.

"Je diskrece úchylná?", Jiné právo. 26 April 2015. Available online.

"Cimrmanův teorém", Jiné právo. 1 April 2015. Available online.

"Právo a matematika: Platy soudců", Jiné právo. 14 February 2015. Available online.

"„Otevřená textura“ v právu", Jiné právo. 10 October 2014. Available online.

"Pleteme si v souvislosti s ekonomickou analýzou, díl 5: Ekonomická analýza není nekompatibilní s jinými přístupy k právu!", Jiné právo. 8 September 2014. Available online.

"Pleteme si v souvislosti s ekonomickou analýzou, díl 4: Ekonomická analýza práva není jen o prosazování ekonomických cílů do práva!", Jiné právo. 19 August 2014. Available online.

"Pleteme si v souvislosti s ekonomickou analýzou, díl 3: Ekonomie netvrdí, že právo je zbytečné!", Jiné právo. 24 April 2014. Available online.

"Prosazovala soudkyně Wagnerová ekonomickou efektivnost?", Jiné právo. 6 March 2014. Available online.

"Pleteme si v souvislosti s ekonomickou analýzou, díl 2: Ekonomie není věda o penězích!", Jiné právo. 10 February 2014. Available online.

"Pleteme si v souvislosti s ekonomickou analýzou, díl 1: Ekonomie není to samé co ekonomika!", Jiné právo. 11 January 2014. Available online.

"Právní (j)elita v Olomouci", Jiné právo. 12 November 2013. Available online.